P O Z I V

ZA SEDNICU SKUPŠTINE

„GRADINA“ a.d Užice


Zapisnik
Dopuna dnevnog reda
Dopunjen formular za glasanje u odsustvu
Dopunjeno punomocje 2018
Odluka izmene statuta

Formular za glasanje u odsustvu
Poziv redovna 2018
Predlog odluke dnevni red 2018
Predlog odluke izvestaj odbora dir
Predlog Odluke o promeni poslovnog imena
Predlog odluke raspodela dobiti
Predlog odluke revizorska kuca 2018
Predlog odluke usvajanje finansijskog izvestaja
Predlog odluke usvajanje godisnjeg izvestaja
Predlog odluke usvajanje revizorskog izvestaja
Predlog odluke usvajanje zapisnika
Punomocje 2018

Godisnji dokument o objavljenim informacijama
Godisnji izvestaj

Punomocje 2017
Predlog predsednik skupstine
Odluka o promeni sedista
Odluka o promeni poslovnog imena
Odluka o imenovanju i razresenju dir
Formular za glasanje u odsustvu 2017
Dopuna dnevnog reda skupstine 2017

Formular za glasanje u odsustvu 2017
Poziv redovna 2017
Predlog odluke dnevni red
Predlog odluke izveštaj odbora
Predlog odluke raspodela dobiti
Predlog odluke revizorska kuća
Predlog odluke usvajanje finansijskog izveštaja
Predlog odluke usvajanje godišnjeg izveštaja
Predlog odluke usvajanje revizorskog izveštaja
Predlog odluke usvajanje zapisnika
Punomoćje

GODISNJI FINANSIJSKI IZVESTAJ 2016
GODISNJI IZVESTAJ O POSLOVANJU

OBAVESTENJE IZDAVAOCA GRADINA AD UZICE O PROMENAMA U ZNACAJNOM UCESCU

OBAVESTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA-2 Gradina ad

SOPSTVENE AKCIJE-OBAVESTENJE Gradina ad

Izvestaj odbora direktora

Izveštaj o održanoj vanrednoj skupštini akcionara

Dopuna dnevnog reda redovne skupstine
Predlog odluke prodaja nepokretnosti
Formular za glasanje u odsustvu
Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara 2016
Naknadna verifikacija odluke raspolaganje imovinom velike vrednosti 2016
Poziv redovna 2016
Predlog odluke dnevni red 2016
Predlog odluke izvestaj odbora dir 2016
Predlog odluke komisija za glasanje 2016
Predlog odluke predsednik skupstine 2016
Predlog odluke raspodela dobiti
Predlog odluke revizorska kuca 2016
Predlog odluke usvajanje finansijskog izvestaja 2016
Predlog odluke usvajanje godisnjeg izvestaja
Predlog odluke usvajanje revizorskog izvestaja 2016
Predlog odluke usvajanje zapisnika Gradina
Predlog odluke zapisnicar 2016
Punomocje 2016

Formular za glasanje u odsustvu
Poziv za vanrednu sednicu skupštine društva
Predlog odluke dnevni red
Predlog odluke komisija za glasanje
Predlog odluke predsednik skupštine
Predlog odluke sticanje sopstvenih akcija
Predlog odluke usvajanje zapisnika - javni beležnik
Predlog odluke zapisničar
Punomoćje
Godisnji izvestaj o poslovanju za 2015-sertifikovan
Bilans stanja na dan 31.12.2015.

Izvestaj o odrzanoj vanrednoj skupstini br.18-28.01.2016.pdf
punomocje.doc
preporuka.doc
predlog_odluke_zapisnicar.doc
predlog_odluke_usvajanje_zapisnika-javni_beleznik.doc
predlog_odluke_predsednik_skupstine.doc
predlog_odluke_komisija_za_glasanje.doc
predlog_odluke_dnevni_red.doc
predlog_verifikacija_odluke_odbor_direktora_gradina_raspolaganje_imovinom_velike_vrednosti.doc
Poziv_vanredna_Gradina.doc
Formular_zahteva_za_ostvarivanje_prava_nesaglasnih_akcionara-1.doc
formular_za_glasanje_u_odsustvu.doc

ZAPISNIK SA SEDNICE SKUPSTINE ODRZANE 25.06.2015-GRADINA AD UZICE.pdf
Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2015
Poziv_redovna_2015.doc
punomocje_2015.doc
preporuka_raspolaganje.docx
preporuka_odbora_direktora_za_raspolaganje_imovinom_akcije_nama.docx
predlog_odluke_zapisnicar.doc
predlog_odluke_usvajanje_zapisnika_2015_gradina.doc
predlog_odluke_usvajanje_revizorskog_izvestaja.doc
predlog_odluke_usvajanje_godisnjeg_izvestaja.doc
predlog_odluke_usvajanje_finansijskog_izvestaja.doc
predlog_odluke_revizorska_kuca.doc
predlog_odluke_raspodela_dobiti.doc
predlog_odluke_predsednik_skupstine.doc
predlog_odluke_komisija_za_glasanje.doc
predlog_odluke_izvestaj_odbora_dir.doc
predlog_odluke_dnevni_red.doc
odlukao sticanju imovine velike vrednosti nama akcije.docx
naknadna verifikacija odluke raspolaganje imovinom velike vrednosti.doc
Formular_zahteva_za_ostvarivanje_prava_nesaglasnih_akcionara-1.doc
formular_za_glasanje_u_odsustvu 2015.doc

Godisnji izvestaj o poslovanju za 2014.god.pdf
GFI-PD 20150211 godisnji.xls

Izvestaj o odrzanoj vanrednoj skupstini 2015.doc
Punomocje
Predlog odluke verifikacija odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti 192
Predlog odluke verifikacija odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti 193
Predlog odluke verifikacija odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti 194
Predlog odluke usvajanje zapisnika
Predlog odluke predsednik skupstine
Predlog odluke komisija za glasanje
Predlog odluke dnevni red
Poziv skupstina januar 2015
Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara
Formular za glasanje u odsustvu

POLUGODISNJI IZVESTAJ O POSLOVANJU-2014 GRADINA AD UZICE
POLUGODISNJI FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA PRIVREDNA DRUSTVA-2014 GRADINA AD UZICE
izvestaj o odrzanoj redovnoj skupstini-29.05.2014
Godisnji dokument o objavljenim informacijama-GRADINA
Punomocje
Predlog odluke zapisnicar
Predlog odluke usvajanje zapisnika
Predlog odluke usvajanje revizorskog izvestaja
Predlog odluke usvajanje izmena i dopuna Statuta
Predlog odluke usvajanje godisnjeg izvestaja
Predlog odluke usvajanje finansijskog izvestaja
Predlog odluke revizorska kuca
Predlog odluke raspodela dobiti
Predlog odluke predsednik skupstine
Predlog odluke komisija za glasanje
Predlog odluke izvestaj odbora dir
Predlog odluke dnevni red
Poziva redovna 2014
Izvestaj odbora direktora Gradina
Izmene i dopune statuta
Formular za glasanje u odsustvu
GRADINA-GODISNJI IZVESTAJ_O_POSLOVANJU-2013_GOD.pdf
2013 GRADINA GFI PD godisnji finansijski izvestaj.xls

Izvestaj o odrzanoj vanrednoj skupstini 22.01.2014
Formular za glasanje u odsustvu
Odluka odbora-sazivanje
Poziv skupstina januar 2014
Predlog odluke direktori
Predlog odluke dnevni red
Predlog odluke komisija za glasanje
Predlog odluke naknada za rad direktora
Predlog odluke o raspodeli dobiti
Predlog odluke ponistaj odluke o raspodeli dobiti
Predlog odluke predsednik skupstine
Predlog odluke usvajanje zapisnika
Predlog odluke zapisnicar
Punomocje

Polugodisnji izvestaj o poslovanju Gradina AD Uzice
Polugodisnji finansijski izvestaj za privredna drustva

Izvestaj o odrzanoj redovnoj skupstini

formular za glasanje u odsustvu
poziv skupstina
predlog odluke izvestaj odbora direktora
predlog odluke direktori
predlog odluke dnevni red
predlog odluke komisija za glasanje
predlog odluke naknada za rad direktora
predlog odluke predsednik skupstine
predlog odluke raspodela dobiti
predlog odluke revizorska kuca
predlog odluke usvajanje finansijskog izvestaja
predlog odluke usvajanje godisnjeg izvestaja
predlog odluke usvajanje revizorskog izvestaja
predlog odluke usvajanje zapisnika
predlog odluke zapisnicar
punomocje

Godisnji dokument o objavljenim informacijama

formular za glasanje u odsustvu
odluka o izdavanju akcija - smanjenje osnovnog kapitala
Osnivacki akt novi
poziv skupstina 2012
pravilnik o radu skupstine ad
predlog odluke izvestaj UO
predlog odluke direktori
predlog odluke dnevni red
predlog odluke komisija za glasanje
predlog odluke naknada za rad direktora
predlog odluke pokrice gubitaka
predlog odluke Poslovnik o radu skupstine
predlog odluke predsednik skupstine
predlog odluke promena pretezne delatnosti
predlog odluke razresenje clanova upravnog odbora
predlog odluke revizorska kuca
predlog odluke usvajanje finansijskog izvestaja
predlog odluke usvajanje Osnivackog akta
predlog odluke usvajanje revizorskog izvestaja
predlog odluke usvajanje Statuta
predlog odluke usvajanje zapisnika
predlog odluke zapisnicar
punomocje
statut
predlog odluke sticanje sopstvenih akcija

Godisnji izvestaj o poslovanju 2011

Poziv akcionarima - 12.09.2011.

Poziv akcionarima


izvestaj o odrzanoj skupstini


Poziv akcionarima - 26.11.2010.

odluka UO - sazivanje

odluka UO - knjiga akcionara.doc

odluka UO - preporuka apoteka hipoteka I reda.doc


Poziv akcionarima - 19.11.2010.

ZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU ODRŽANOJ VANREDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA 10.09.2010.

IZJAVU O ŠESTOMESECNOM PLANU POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA DRUGO POLUGODISTE 2010. GODINE


Poziv akcionarima - 06.08.2010

odluka UO - preporuka apoteka hipoteka I reda

odluka UO - preporuka apoteka hipoteka II reda

odluka UO - preporuka poništaj hipoteka I reda

odluka UO - preporuka poništaj hipoteka II reda


Poziv akcionarima - 19.07.2010.


Poziv akcionarima


Poziv za sednicu

Oglas